Pulmonology and allergology autumn

Event information:

Palanga 2015 November 13, Friday Organizatorius:
Lietuvos Respublikos ERS (European Respiratory Society) narių asociacija
Lietuvos santalka prieš lėtines kvėpavimo ligas